הממליצים שלנו

מעוניינים לקבל המלצה מאחד הלקוחות ברשימה?
מלאו את הטופס, ונשלח אליכם פרטי התקשרות לחוות דעת.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

שם הממליץ מהרשימה: (חובה)

סוג הלקוחשם הלקוחמקוםשם התוכנית/המוצר
בית ספר יסודיאבני חושן מודיעין סוף שנה
קהילהאבני חפץאבני חפץהורים וילדים
אבות ובנים אבני חפץ- אבות ובניםאבני חפץאבות ובנים
בית ספר תיכוןאהבת חיים כוכב השחרכוכב השחרמסוגלות
בית ספר יסודיאהבת ישראל -בית שמשאהבת ישראל בנות בית שמשמסוגלות
קייטנהאהבת ישראל רמותרמותמסוגלות
צוותאוהל שילה בנותקרני שומרוןסוף שנה
בית ספר יסודיאוהל שלמה גדרהגדרהמסוגלות
אולפנהאולפנת אבן שמואלאבן שמואלגיבוש
אולפנהאולפנת אורות עציוןגוש עציוןגיבוש
אולפנהאולפנת אלקנהאלקנהזה"ב
אולפנהאולפנת אמי"ת גבעת שמואל גבעת שמואלמסוגלות
אולפנהאולפנת בהר"ן ירוחםמסוגלות
אולפנהאולפנת בהרןגדרהסוף שנה
אולפנהאולפנת בית אל בית אלמסוגלות
אולפנהאולפנת בית אל בית אלמסוגלות
אולפנהאולפנת בית שמשבית שמשגיבוש
אולפנהאולפנת דולבדולבמסוגלות
אולפנהאולפנת דימונהדימונהמעברים
אולפנהאולפנת דימונהדימונהמעברים
אולפנהאולפנת הראלכפר סבאזה"ב
אולפנהאולפנת למרחבפתח תקווהגיבוש והעצמה
אולפנהאולפנת למרחב פתח תקוהפתח תקוהמסוגלות
אולפנהאולפנת מודיעין נס הריםמסוגלות
אולפנהאולפנת נריהנריהגיבוש
אולפנהאולפנת נריהאולפנת נריהמסוגלות
אולפנהאולפנת עופרהפארק ירוחם מסוגלות
אולפנהאולפנת צביה כוכב יעקובכוכב יעקובמסוגלות
אולפנהאולפנת ראש צוריםראש צורים מסוגלות
אולפנה אולפנת ראש צורים עין חרודסוף שנה
אולפנהאולפנת רבבה אריאלתחילת שנה
אולפנהאולפנת שירת היםנווה צוףגיבוש
אולפנהאולפנת שעלבים שעלבים גיבוש
אולפנהאולפנת שעלביםשעלביםמעברים
הורים וילדיםאור חנה אור יהודהאור יהודההורים וילדים
ישובהאור תורה סטון ירושליםמסוגלות
בית ספר יסודיאור תורה קדימהירושליםסוף שנה
בית ספר תיכוןאור תורה רמותירושליםמסוגלות
ישיבה אור תורה רמותירושליםגיבוש
בית ספר תיכוןאור תורה רמות בנותירושליםמסוגלות
בית ספר יסודיאורות אדית כוכב יעקובכוכב יעקובגיבוש
בית ספר יסודיאורות בית שמשבית שמשגיבוש
בית ספר תיכוןאורט מוצקין ירוחםמסוגלות
בית ספר תיכוןאורט מוצקין ירוחם מסוגלות
בית ספר תיכוןאורט ספיר ירוחםפארקמסוגלות
קייטנהאורת בנים בית שמשבית שמשמסוגלות
בית ספר ממלכתי דתיאחיה אבני חפץמסוגלות
נועראלווין ישראל ירוחםגיבוש
צוות מורותאלוני ממרא קריית ארבעקריית ארבעצוות הוראה
בית ספר יסודיאמי"ת בר אילן גבעת שמואל מעברים
בית ספר תיכוןאמית בר אילן גבעת שמואל.גבעת שמואלמסוגלות
בית ספר תיכוןאמית רחובות בנות רחובותמסוגלות
בית ספר תיכוןאמית רננים רעננהמסוגלות
צוותאסיף מצפאי (מצפה רמון )פארקיזמות
צוות מוריםאסף מימון אשקלוןאשקלוןפעילות צוות הוראה
ישוב קהילתיאפרת אפרתהורים וילדים
קהילתי - הורים וילדים אפרת אפרת הורים וילדים
צוות ניהול אקרשטיין פארק ירוחם צוות ניהול
בית ספר יסודיאתרוגבית שמשסוף שנה
סמינרבאר יעקבבאר יעקבהורים וילדים
בית ספר יסודיבי ת ספר מורשת מנחם גבעת שמואלמסוגלות
בית ספר יסודיבי"ס אוהל שילה שילהמסוגלות
בית ספר יסודיבי"ס אור חנהאור יהודהמסוגלות
צוות בי"ס ארץ הצבי ירושלים צוות הוראה
צוות מוריםבי"ס בית אל בנים בית אל צוות הוראה
צוות מוריםבי"ס גולני בית שאןצוות הוראה
צוות מוריםבי"ס דביר עתניאלעתניאלצוות הוראה
בית ספר יסודיבי"ס האלה נחושהנחושהמסוגלות
צוות מורותבי"ס חב"ד בית שמש בית שמשצוות הוראה
צוות מוריםבי"ס חזון עובדיה באר שבעבאר שבעצוות הוראה
בית ספר יסודיבי"ס חמד מירון מירון סוף שנה
בית ספר יסודיבי"ס יסודי מאוחד ירוחםגיבוש
בית ספר יסודיבי"ס לביא צור הדסהצור הדסהגיבוש
בית ספר יסודיבי"ס לביא צור הדסהצור הדסהזה"ב
בעלי צרכים מיוחדים בי"ס מיישריםשוהםזה"ב
בית ספר תיכוןבי"ס מקוה ישראלחולון מסוגלות
בית ספר תיכוןבי"ס נחלת יהודהראשון לציון מסוגלות
בית ספר תיכוןבי"ס נחלת יהודה ראשון לציוןראשון לציוןמסוגלות
צוות מוריםבי"ס נעם נריה לודלודצוות הוראה
צוות מוריםבי"ס נעם קרית אתאקרית אתאצוות הוראה
צוות מורותבי"ס נתיבי עםבאר שבעצוות הוראה
צוות מוריםבי"ס קול יעקובירוחםצוות הוראה
בית ספר יסודיבי"ס רמבם ב"שפארקפעילות בפארק האתגרי
בית ספר יסודיבי"ס רמת מודיעין חשמונאיםגיבוש
בית ספר תיכוןבי"ס רעות פלורליסטיירושלים מסוגלות
בית ספר יסודיבי"ס שובו באר שבעבאר שבעגיבוש
בית ספר יסודיבי"ס שלב רמת בית שמש רמת בית שמשמסוגלות
בית ספר יסודיבי''ס אלקנהאלקנהסוף שנה
בית ספר יסודיבי''ס כפר מימוןכפר מיימון מסוגלות
בית ספר יסודיבי''ס נוף ירושליםיער ירושליםמסוגלות
בית ספר יסודיבי''ס נתיב ת''את''אמסוגלות
קייטנהבי''ס שלוםירושלים מסוגלות
בית ספר יסודיבי''ס שלום- ירושליםירושלים מסוגלות
קייטנהבית חורוןבית חורוןמסוגלות
נוער בסיכוןבית חם נערים ב"שפארקמסוגלות
צוות מורותבית חנהבית חנהפעילות בפארק אתגרי
בית ספר יסודיבית ספר אוהל שלמה גדרהגדרהגיבוש
קייטנהבית ספר היובלירושליםמסוגלות
בית ספר יסודיבית ספר יעבץכפר יעבץסוף שנה
בית ספר יסודיבית ספר כרמים אלקנהאלקנהסוף שנה
צוות מוריםבית ספר נחלת בנימין עפרהצוות הוראה
בית ספר תיכוןבית ספר סליקסברגירושלים מסוגלות
בית ספר יסודיבית ספר תל"י מתמטי פסגת זאבגיבוש
צוות מורותבית שמש חב"דבית שמשצוות הוראה
צוות בית שמש- בית חם בית שמשצוות עובדים
קייטנהביתרביתר מסוגלות
צוות במעלה - יהודמגשימים צוות הוראה
בית ספר יסודיבן גוריוןגבעת שמואל קיטנה
קהילה /בר מצווהבני דוד עליעליבר מצווה
תנועת נוערבני עקיבאת"א צפוןגיבוש
צוות הדרכהבני עקיבאאריאלגיבוש
צבאבסלחפארקגיבוש והעצמה
בית ספר יסודיברקאי קרנ''שקרנ''שמסוגלות
אמהות ובנותבת מלך ירוחםקיטנה
קייטנהגבעת גונןירושליםמסוגלות
קייטנהגבעת מרדכיירושליםמסוגלות
קייטנהגילה ירושלים גילה ירושליםמסוגלות
קייטנהגנים ירוחם פארקמסוגלות
צוות גננות פעוטון גפן חפץ חיים חפץ חיים גיבוש
בית ספר יסודידרך יהודית דולבדולב( יער בן שמן)מסוגלות
בית ספר יסודידרכי יהודה -מודיעיןמודיעיןמסוגלות
בית ספר תיכוןדרכי נעם פתח תקוהפתח תקוהמסוגלות
עמותות ואגודותהאגודה לסכרת נעורים דימונההורים וילדים
בית ספר יסודיהדסים צור הדסהזה"ב
בית ספר תיכוןהימלפרבעפרהמסוגלות
קייטנההכוכב הבא - חשמונאים חשמונאיםמסוגלות
קייטנההכוכב הבא - יד חנהיד חנהמסוגלות
קייטנההכוכב הבא - נעלהנעלהמסוגלות