הממליצים שלנו

מעוניינים לקבל המלצה מאחד הלקוחות ברשימה?
מלאו את הטופס, ונשלח אליכם פרטי התקשרות לחוות דעת.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

שם הממליץ מהרשימה: (חובה)

סוג הלקוחשם הלקוחמקוםשם התוכנית/המוצר
בית ספר יסודיאבני חושן מודיעין סוף שנה
קהילהאבני חפץאבני חפץהורים וילדים
אבות ובנים אבני חפץ- אבות ובניםאבני חפץאבות ובנים
בית ספר תיכוןאהבת חיים כוכב השחרכוכב השחרמסוגלות
בית ספר יסודיאהבת ישראל -בית שמשאהבת ישראל בנות בית שמשמסוגלות
קייטנהאהבת ישראל רמותרמותמסוגלות
צוותאוהל שילה בנותקרני שומרוןסוף שנה
בית ספר יסודיאוהל שלמה גדרהגדרהמסוגלות
אולפנהאולפנת אבן שמואלאבן שמואלגיבוש
אולפנהאולפנת אורות עציוןגוש עציוןגיבוש
אולפנהאולפנת אלקנהאלקנהזה"ב
אולפנהאולפנת אמי"ת גבעת שמואל גבעת שמואלמסוגלות
אולפנהאולפנת בהר"ן ירוחםמסוגלות
אולפנהאולפנת בהרןגדרהסוף שנה
אולפנהאולפנת בית אל בית אלמסוגלות
אולפנהאולפנת בית אל בית אלמסוגלות
אולפנהאולפנת בית שמשבית שמשגיבוש
אולפנהאולפנת דולבדולבמסוגלות
אולפנהאולפנת דימונהדימונהמעברים
אולפנהאולפנת דימונהדימונהמעברים
אולפנהאולפנת הראלכפר סבאזה"ב
אולפנהאולפנת למרחבפתח תקווהגיבוש והעצמה
אולפנהאולפנת למרחב פתח תקוהפתח תקוהמסוגלות
אולפנהאולפנת מודיעין נס הריםמסוגלות
אולפנהאולפנת נריהנריהגיבוש
אולפנהאולפנת נריהאולפנת נריהמסוגלות
אולפנהאולפנת עופרהפארק ירוחם מסוגלות
אולפנהאולפנת צביה כוכב יעקובכוכב יעקובמסוגלות
אולפנהאולפנת ראש צוריםראש צורים מסוגלות
אולפנה אולפנת ראש צורים עין חרודסוף שנה
אולפנהאולפנת רבבה אריאלתחילת שנה
אולפנהאולפנת שירת היםנווה צוףגיבוש
אולפנהאולפנת שעלבים שעלבים גיבוש
אולפנהאולפנת שעלביםשעלביםמעברים
הורים וילדיםאור חנה אור יהודהאור יהודההורים וילדים
ישובהאור תורה סטון ירושליםמסוגלות
בית ספר יסודיאור תורה קדימהירושליםסוף שנה
בית ספר תיכוןאור תורה רמותירושליםמסוגלות
ישיבה אור תורה רמותירושליםגיבוש
בית ספר תיכוןאור תורה רמות בנותירושליםמסוגלות
בית ספר יסודיאורות אדית כוכב יעקובכוכב יעקובגיבוש
בית ספר יסודיאורות בית שמשבית שמשגיבוש
בית ספר תיכוןאורט מוצקין ירוחםמסוגלות
בית ספר תיכוןאורט מוצקין ירוחם מסוגלות
בית ספר תיכוןאורט ספיר ירוחםפארקמסוגלות
קייטנהאורת בנים בית שמשבית שמשמסוגלות
בית ספר ממלכתי דתיאחיה אבני חפץמסוגלות
נועראלווין ישראל ירוחםגיבוש
צוות מורותאלוני ממרא קריית ארבעקריית ארבעצוות הוראה
בית ספר יסודיאמי"ת בר אילן גבעת שמואל מעברים
בית ספר תיכוןאמית בר אילן גבעת שמואל.גבעת שמואלמסוגלות
בית ספר תיכוןאמית רחובות בנות רחובותמסוגלות
בית ספר תיכוןאמית רננים רעננהמסוגלות
צוותאסיף מצפאי (מצפה רמון )פארקיזמות
צוות מוריםאסף מימון אשקלוןאשקלוןפעילות צוות הוראה
ישוב קהילתיאפרת אפרתהורים וילדים
קהילתי - הורים וילדים אפרת אפרת הורים וילדים
צוות ניהול אקרשטיין פארק ירוחם צוות ניהול
בית ספר יסודיאתרוגבית שמשסוף שנה
סמינרבאר יעקבבאר יעקבהורים וילדים
בית ספר יסודיבי ת ספר מורשת מנחם גבעת שמואלמסוגלות
בית ספר יסודיבי"ס אוהל שילה שילהמסוגלות
בית ספר יסודיבי"ס אור חנהאור יהודהמסוגלות
צוות בי"ס ארץ הצבי ירושלים צוות הוראה
צוות מוריםבי"ס בית אל בנים בית אל צוות הוראה
צוות מוריםבי"ס גולני בית שאןצוות הוראה
צוות מוריםבי"ס דביר עתניאלעתניאלצוות הוראה
בית ספר יסודיבי"ס האלה נחושהנחושהמסוגלות
צוות מורותבי"ס חב"ד בית שמש בית שמשצוות הוראה
צוות מוריםבי"ס חזון עובדיה באר שבעבאר שבעצוות הוראה
בית ספר יסודיבי"ס חמד מירון מירון סוף שנה
בית ספר יסודיבי"ס יסודי מאוחד ירוחםגיבוש
בית ספר יסודיבי"ס לביא צור הדסהצור הדסהגיבוש
בית ספר יסודיבי"ס לביא צור הדסהצור הדסהזה"ב
בעלי צרכים מיוחדים בי"ס מיישריםשוהםזה"ב
בית ספר תיכוןבי"ס מקוה ישראלחולון מסוגלות
בית ספר תיכוןבי"ס נחלת יהודהראשון לציון מסוגלות
בית ספר תיכוןבי"ס נחלת יהודה ראשון לציוןראשון לציוןמסוגלות
צוות מוריםבי"ס נעם נריה לודלודצוות הוראה
צוות מוריםבי"ס נעם קרית אתאקרית אתאצוות הוראה
צוות מורותבי"ס נתיבי עםבאר שבעצוות הוראה
צוות מוריםבי"ס קול יעקובירוחםצוות הוראה
בית ספר יסודיבי"ס רמבם ב"שפארקפעילות בפארק האתגרי
בית ספר יסודיבי"ס רמת מודיעין חשמונאיםגיבוש
בית ספר תיכוןבי"ס רעות פלורליסטיירושלים מסוגלות
בית ספר יסודיבי"ס שובו באר שבעבאר שבעגיבוש
בית ספר יסודיבי"ס שלב רמת בית שמש רמת בית שמשמסוגלות
בית ספר יסודיבי''ס אלקנהאלקנהסוף שנה
בית ספר יסודיבי''ס כפר מימוןכפר מיימון מסוגלות
בית ספר יסודיבי''ס נוף ירושליםיער ירושליםמסוגלות
בית ספר יסודיבי''ס נתיב ת''את''אמסוגלות
קייטנהבי''ס שלוםירושלים מסוגלות
בית ספר יסודיבי''ס שלום- ירושליםירושלים מסוגלות
קייטנהבית חורוןבית חורוןמסוגלות
נוער בסיכוןבית חם נערים ב"שפארקמסוגלות
צוות מורותבית חנהבית חנהפעילות בפארק אתגרי
בית ספר יסודיבית ספר אוהל שלמה גדרהגדרהגיבוש
קייטנהבית ספר היובלירושליםמסוגלות
בית ספר יסודיבית ספר יעבץכפר יעבץסוף שנה
בית ספר יסודיבית ספר כרמים אלקנהאלקנהסוף שנה
צוות מוריםבית ספר נחלת בנימין עפרהצוות הוראה
בית ספר תיכוןבית ספר סליקסברגירושלים מסוגלות
בית ספר יסודיבית ספר תל"י מתמטי פסגת זאבגיבוש
צוות מורותבית שמש חב"דבית שמשצוות הוראה
צוות בית שמש- בית חם בית שמשצוות עובדים
קייטנהביתרביתר מסוגלות
צוות במעלה - יהודמגשימים צוות הוראה
בית ספר יסודיבן גוריוןגבעת שמואל קיטנה
קהילה /בר מצווהבני דוד עליעליבר מצווה
תנועת נוערבני עקיבאת"א צפוןגיבוש
צוות הדרכהבני עקיבאאריאלגיבוש
צבאבסלחפארקגיבוש והעצמה
בית ספר יסודיברקאי קרנ''שקרנ''שמסוגלות
אמהות ובנותבת מלך ירוחםקיטנה
קייטנהגבעת גונןירושליםמסוגלות
קייטנהגבעת מרדכיירושליםמסוגלות
קייטנהגילה ירושלים גילה ירושליםמסוגלות
קייטנהגנים ירוחם פארקמסוגלות
צוות גננות פעוטון גפן חפץ חיים חפץ חיים גיבוש
בית ספר יסודידרך יהודית דולבדולב( יער בן שמן)מסוגלות
בית ספר יסודידרכי יהודה -מודיעיןמודיעיןמסוגלות
בית ספר תיכוןדרכי נעם פתח תקוהפתח תקוהמסוגלות
עמותות ואגודותהאגודה לסכרת נעורים דימונההורים וילדים
בית ספר יסודיהדסים צור הדסהזה"ב
בית ספר תיכוןהימלפרבעפרהמסוגלות
קייטנההכוכב הבא - חשמונאים חשמונאיםמסוגלות
קייטנההכוכב הבא - יד חנהיד חנהמסוגלות
קייטנההכוכב הבא - נעלהנעלהמסוגלות
קייטנההכוכב הבא - קרית יערים קריית יערים מסוגלות
צוות המרכז להתנדבות ירוחםירוחםצוות עובדים
מנהלים הסדרות המוריםיער אופקיםמנהלים
בית ספר תיכוןהרטמן ירושלים מסוגלות
בית ספר תיכוןהרטמן בנות משואות יצחק הישנהמסוגלות
בית ספר יסודיועד הורים חמדמושב חמדהורים וילדים
בית ספר יסודיועד הורים קרית אונו קרית אונוסוף שנה
צוות ועד שכונות ירוחם ועד שכונות ירוחםצוות עובדים
בית ספר יסודיחב"ד אלעד- בנות אלעדמסוגלות
קייטנהחב"ד ירושלים חב"דמסוגלות
בית ספר יסודיחב"ד עוזיאל באר שבעגיבוש
קייטנהחב"ד רמת השרוןרמת השרוןמסוגלות
קייטנהחב''ד ירושליםגן סאקרמסוגלות
בית ספר יסודיחבד הרצליההרצליהמסוגלות
קייטנהחבד קרית גתקרית גתמסוגלות
חברות וארגוניםחברת אלוורין נווה מיכאל יום המעשים הטובים
צוות חווידע ירוחם צוות הדרכה
ישוב קהילתיחוות גלעדחוות גלעדהורים וילדים
קייטנהחורב רעננה - בנות רעננהמסוגלות
בית ספר יסודיחורב רעננה בנים רעננהגיבוש
חטיבהחטיבת שפירא נתניהגני יהושעסוף שנה
חינוך מיוחדחינוך מיוחד- תקומהת''אמסוגלות והעצמה
חינוך מיוחדחן השומרון שבי שומרוןחוג שנתי
חינוך מיוחדחן השומרון שבי שומרוןמסוגלות והעצמה
קייטנהחסד לאברהםפעילות בפארק אתגרי
קהילהטל מנשהטל מנשההורים וילדים
בית ספר ממלכתי דתייבנה רעננהמסוגלות
נועריד בנימין יד בנימין מסוגלות
בית ספר יסודייוצרים צעירים רמת בית שמשמסוגלות
נועריישוב נטעיער אמציהמסוגלות
בית ספר יסודייעבץזכרון יעקובסוף שנה
קייטנהיקיריקירמסוגלות
קייטנהיקיריגני יהושעמסוגלות
אולפנה ירושליםירושליםגיבוש
קייטנהירושלים- נעם בנותירושלים מסוגלות
ישיבה תיכוניתישיבה תיכונית יבנהעמירמסוגלות
ישיבה תיכוניתישיבה תיכונית נעם ירושלים ירושלים מסוגלות
ישיבה תיכוניתישיבה תיכונית נעם פ''תפ"תמסוגלות
ישיבה תיכוניתישיבה תיכונית שהםבן שמןמסוגלות
ישיבהישיבת אלקנה אלקנהגיבוש
ישיבה תיכוניתישיבת אמי"ת בלב"ש ירוחםמסוגלות
ישיבה תיכוניתישיבת אמי"ת בלבב שלם פארקגיבוש
ישיבה אמי"תישיבת אמי"ת חדוות התורהירושליםגיבוש
מוריםישיבת אמית בלבב שלם ירוחםפעילות צוות הוראה
ישיבה תיכוניתישיבת בנ"ע גבעת שמואלגבעת שמואל מסוגלות
ישיבה תיכוניתישיבת בנ"ע קרני שומרון קרני שומרון מסוגלות
ישיבהישיבת בני חייל אנדרטת הבקעהגיבוש
ישיבה תיכוניתישיבת דרכי נעםפתח תקווהגיבוש
ישיבה גבוההישיבת הסדר מודיעיןאופקיםגיבוש
ישיבהישיבת חדוות תורה פארקפעילות בפארק אתגרי
ישיבהישיבת מרחביהירושלים פעילות לילה
ישיבה תיכוניתישיבת נעם ירושליםנעם ירושליםמסוגלות
בית ספר תיכוןישיבת נעם ירושלים -ירושלים מסוגלות
ישיבהישיבת פדואלפדואלגיבוש
בית ספר יסודי חרדייתדיתדמסוגלות
קייטנהכיופים בלב - דתית - כפר יבץ (מועצה אזורית לב השרון)כפר יעבץמסוגלות
בית כלאכלא דקל - באר שבעכלא דקל באר שבעהעצמה
קייטנהכפר אדומיםכפר אדומיםמסוגלות
נוערכפר דרוםניר עקיבאמסוגלות
קייטנהכפר המכביהכפר המכביהמסוגלות
קייטנהכפר חב"דכפר חב"דמסוגלות
קייטנהכפר חב"דכפר חב"דמסוגלות
קהילהכפר רימונים כפר רימונים הורים וילדים
קהילהכפר רתמיםפארקהורים וילדים
קהילהכרמיאל כרמיאלהורים וילדים
בעלי צרכים מיוחדים לב בניימין יער חניתהמסוגלות
קהילתי לשםלשם גיבוש
קייטנהמבוא חורון- קיטנהמבוא חורון מסוגלות
קייטנהמגן אברהםירושליםמסוגלות
אולפנהמדרשיית אמי"ת קמה פארקמעברים
חו"ל מדרשת לילנבאום עיו צורים מסוגלות
חו"ל מדרשת לינדנבאוםסוסיאמסוגלות
נוערמדרשת נצרים בני נצרים מסוגלות
נוערמדרשת עופרהעופרהייזמות
בית ספר יסודימועדונית בית אל בית אל גיבוש
מנהלי קהילותמועצה אזורית אשכולמועצה אשכולשיתופי פעולה
נוערמועצה אזורית שפירירוחם גיבוש
בית ספר יסודימורשת זבולוןגבעת שמואל מסוגלות
בית ספר יסודימורשת מנחם גבעת שמואלסוף שנה
בית ספר יסודימורשת מנחם - גבעת שמואלגבעת שמואל - מורשת מנחםמסוגלות
צוות עובדים מחסני השוק נגב פארק ירוחםגיבוש
צוות ניהולמט"י דימונה צוות מט"יהתמודדות עם שינוי
מכינהמכינה דימונהדימונהגיבוש
סטודנטיםמכללת הרצוגפארקמסוגלות
מרציםמכללת ספירנתיב העשרהצוות מרצים
צוות מכללת ספירירוחם צוות מרצים
בית ספר יסודיממ"ד אפרתה, אפרתירושליםמסוגלות
בית ספר יסודיממ"ד חשמונאים חשמונאים מסוגלות
קייטנהממ"ד טל"י גילהירושליםמסוגלות
בית ספר יסודיממ"ד יובלים אורנית מסוגלות
בית ספר יסודיממ"ד יפה נוף , מעלה אדומיםמעלה אדומיםסוף שנה
בית ספר יסודיממ"ד יקיריקירחוג שנתי
בית ספר יסודיממ"ד יקיריקירהורים וצוות
בית ספר יסודיממ"ד כפר גניםפתח תקוהגיבוש
בית ספר יסודיממ"ד מעולת חיים פ"תפארק לאומי ר"גגיבוש
קייטנהממ"ד עמיטל פ"תפ"תמסוגלות
בית ספר יסודיממ"ד פסגותפסגותמסוגלות
צוות מוריםממ"ד רמבם ב"שחולוןפעילות צוות הוראה
בית ספר יסודיממ"ד רעות נס ציונהנס ציונהגיבוש
קייטנהממד תורני הר נוףירושליםמסוגלות
בית ספר יסודימעלה התורה מעלה אדומיםמעלה אדומים גיבוש
בית ספר תיכוןמעלה לבונהמעלה לבונהמסוגלות
בית ספר תיכוןמפתן רעננהפארק רעננהמסוגלות
צוות מקור חיים ירושלים צוות הוראה
חו"ל מרכז מתנסים רמת השרוןמרכז מתנסים רמת השרוןמסוגלות
צוות מרכז שיקום נוערירושלים שיתוף פעולה
צוותמרכז תעסוקה דימונהדימונהלקיחת יוזמה
נוערמרכזים קהילתיים רמת השרוןרמת השרון מסוגלות
צוות מתיא יחדיו ארץ האייליםצוות עובדים
צוות הדרכהמתנ"ס בנימיןבית חורון כלים בהדרכה
מתנ"סמתנ"ס גבעת זאבגבעת זאבקיטנה
בית ספר יסודימתנ"ס יסוד המעלהיסוד המעלהמסוגלות
מתנ"סמתנ"ס רמת שרתירושלים קיטנה
קייטנהמתנ"ס רמת שרת ירושלים מסוגלות
בית ספר יסודימתנ"ס שפירקיבוץ עין צוריםמסוגלות
קייטנהמתנס וולדנברג אשקלוןאשקלוןמסוגלות
מתנ"סמתנס פאני קפלן ירושלים קיטנה
מתנ"סנאות שושנים חולוןגיבוש
נוערנוער אליכיןנוער אליכיןגיבוש
נוערנוער בנותשילהגיל ההתבגרות
נוערנוער חשמונאים חשמונאים גיבוש
קהילה נוערנוער חשמונאיםחשמונאיםגיבוש
נוערנוער מד"א אשדודאשדודגיבוש
נוערנוער עינבצפוןגיבוש וחוויה ליילית
נוערנוער קיבוץ אייל קיבוץ אייל גיבוש והעצמה
נוערנוער שילהשילהגיל ההתבגרות
נוערנוער שילה - בנים שילהסדרת פעילויות- שוברים שיא
בית ספר תיכוןנופי הבשורנופי הבשורמסוגלות
קייטנהנחליאל יער בן שמן מסוגלות
צוות נחלת צבי אלון מורהצוות הוראה
בית ספר יסודינעם אשדוד אשדודמסוגלות
בית ספר יסודינעם בנים אלעד אלעדמסוגלות
בית ספר יסודינעם בנים פסגת זאבירושליםגיבוש
בית ספר יסודינעם נריה לודלודמסוגלות
בית ספר תיכוןנעם רמותנעם רמותמסוגלות
בית ספר יסודינעם רמות- ירושליםירושלים מסוגלות
נשים נצר אריאלבנימינהגיבוש והעצמה
קהילהנשיםפארק רעננהערב נשים
צוות מורותנתיב יצחקנתיבותפעילות בפארק אתגרי
בית ספר יסודינתיבות משהפתח תקוהגיבוש
נוערסמינריון עזראבית אל מסוגלות
בית ספר יסודיעדיהו בית שמש הורים וילדים
נוער בסיכוןעוצמה פתח תקווהפ"תמסוגלות
נוערעזראבית אל מסוגלות
נוערעין גדי קיבוץ עין גדי מסוגלות
בית ספר יסודיעל שם נעמי שמר כנרתכנרתבר מצווה
אבות ובנים עלי עלי אבות ובנים
גברים עליעליפעילות גברים
הורים וילדיםעליעין פוארהורים וילדים
ישוב קהילתיעלי זהבעלי זהבפעילות קהילה
סטודנטיםעמותת צעירים בירוחםירוחםסוף שנה
בית ספר יסודיעמיחיקבוצת יבנהפעילות צוות הוראה
בנות שירותעמינדבקריותמסוגלות
בנות שירות עמינדבחיפהמסוגלות
בנות שירות עמינדב - פארק הירקון תל אביבמסוגלות
בנות שירות עמינדב- קרית ארבעקרית ארבעמסוגלות
נוערעמיתי ברופמן עזוזמנהיגות
נוערפדואלפארק מקורות הירקון גיבוש
נשים פדואל עלי זהבפדואל גיבוש ושיתופי פעולה
צוות מורים פוירשטייןירושליםפעילות צוות הוראה
צוות ניהול פורום עוסקים בנגבג'ו אלוןשותפויות
בית ספר יסודיפותחים עתיד דימונהדימונההעצמה
צבאפלוגת מילואים בחטיבת אילתהר שגובהעלאת המורל
נוערפעילות נער -תפוחתפוחגיבוש
הורים וילדיםפעילות קהילתית משכן שילה - בית שמשבית שמשהורים וילדים
עמנואלפרוייקט מצילהעמנואל מסוגלות
צוות מוריםצוות בי"ס אמוניםצוות הוראה
צוות מוריםצוות בי"ס מקור חיים ירושליםמקור חיים - צוותצוות הוראה
צוות מוריםצוות בית ספר הירוק הוד השרוןמתןצוות הוראה
צוותצוות גננות אריאלאריאלגיבוש צוות והורים
צוותצוות שלהבת שהם שוהםצוות הוראה
נוערצופים צופים מסוגלות
בית ספר יסודיקדימהקדימהמסוגלות
אמהות ובנות מצווהקול יעקובירוחםבת מצווה
צוות מוריםקול יעקוב ירוחםצוות הוראה
יסודי קיבוץ לביאקיבוץ לביאגיבוש
בית ספר יסודיקיבוץ עין גדי קיבוץ עין גדיהורים וילדים - בר מצווה
קייטנהקיטנה בראשון לציוןראשון לציוןמסוגלות
קיטנהקיטנה פתח תקווהפתח תקוהמסוגלות
קייטנהקיטנת אלקנהאלקנהמסוגלות
קייטנהקיטנת בוגרים עפרהעפרהמסוגלות
קייטנהקיטנת ברוכיןברוכיןמסוגלות
קייטנהקיטנת גבעת זאבגבעת זאבמסוגלות
קייטנהקיטנת דימונהדימונהמסוגלות
קייטנהקיטנת כפר אדומיםכפר אדומיםמסוגלות
קייטנהקיטנת מבוא חורוןמבוא חורוןמסוגלות
קייטנהקיטנת נצרת עיליתנצרת עיליתמסוגלות
קייטנהקיטנת עטרתעטרת מסוגלות
קייטנהקיטנת עפרהעופרהמסוגלות
קייטנהקייטנה גוש עציון אלון שבות מסוגלות
קייטנהקייטנה תורנית דימונהדימונהמסוגלות
קייטנהקייטנת אהבת ישראל כוכב השחרכוכב השחרמסוגלות
קייטנהקייטנת אריאל בכיף מודיעין מסוגלות
קייטנהקייטנת ברוכיןברוכין מסוגלות
קייטנהקייטנת הראל על הגל רמות ירושלים מסוגלות
קייטנהקייטנת חורבירושלים מסוגלות
קייטנהקייטנת טלמון טלמון מסוגלות
קייטנהקייטנת כפר אדומים כפר אדומים מסוגלות
קייטנהקייטנת מחולהמחולהמסוגלות
קייטנהקייטנת ממד רמות ירושלים מסוגלות
נוערקייטנת נועראלקנהקיטנה
קייטנהקייטנת נחליאלנחליאלמסוגלות
קייטנהקייטנת עפרהעפרהמסוגלות
קייטנהקייטנת פסגת זאבפסגת זאב מסוגלות
קייטנהקייטנת קרית אתאקרית אתאמסוגלות
קייטנהקינת מעלה לבונהמעלה לבונהמסוגלות
אולפנהקמהירוחם מעברים
נוערקק"ל ירוחםמנהיגות
קייטנהקרית טבעוןקרית טבעון מסוגלות
נוערקרית נטפיםקרית נטפים פעילות בפארק אתגרי
נוערקרית נטפיםפארקגיבוש ואתגר
נועררבבה נחל פרודגיבוש וחוויה
מועצה אזוריתרמת נגברמת נגבפעילות בפארק אתגרי
מתנ"סרשת המתנס"ים אשקלון אשקלון קיטנה
קייטנהרשת המתנסים קרית גת (חב"ד)קרית גת מסוגלות
גבריםשבות רחלשבות רחלפעילות גברים
בית ספר יסודישובו פתח תקווהמסוגלות
בית ספר יסודישובו באר שבעבאר שבעגיבוש
בית ספר יסודישובו רחובותרחובותמסוגלות
נשים שילהשילהערב נשים
בית ספר יסודישילה קרית אונומסוגלות
בית ספר יסודישילת פדואל פדואל חוג שנתי
בית ספר יסודישילת פדואל פדואל הורים וילדים
נוערשכונה צפונית אלקנהאלקנהגיבוש ואתגר
קהילתישכונת נווה העמקירוחםהורים וילדים
בית ספר תיכוןשלהבת שהם שוהם מעברים
בית ספר יסודישלום רמת גן מסוגלות
בית ספר יסודישלומית אור זבולון אריאלאריאלזה"ב
משפחותשרה פריש- משרד עו"דפ"תגיבוש
בית ספר יסודית"ת כפר דרום אשקלון מסוגלות
ילדים ת"ת פדואל פדואלסוף שנה
בית ספר יסודית''ת עליעלי מסוגלות
מוריםתיכון אפלמון דימונהפעילות צוות הוראה
בית ספר תיכוןתיכון בית אריהחניון בית אורן מסוגלות
בית ספר תיכוןתיכון עירוני דתי ע"ש רועי קליין רעננהמסוגלות
בית ספר תיכוןתיכון קבוצת יבנהפארק לאומי שורקמסוגלות
מחוננים - יסודי תכנית שמעגן סאקרסוף שנה
בית ספר יסודיתלמוד תורה נריהנריהגיבוש
קייטנהתלמוד תורה נריה לודמסוגלות
ישוב קהילתיתפוח תפוחהורים וילדים

להרשמה ותיאום השאירו הודעה

ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי